bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра менеджменту (602)

Представники

Керівництво
Доронін Андрій Віталійович
Доронін Андрій Віталійович

завідуючий кафедрою

Контакти:

(057) 7884602

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Скачкова Ірина Анатоліївна
Скачкова Ірина Анатоліївна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Туркіна Вікторія Валентинівна
Туркіна Вікторія Валентинівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Феоктистова Олена Ігорівна
Феоктистова Олена Ігорівна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Черевко Ярослав Олегович
Черевко Ярослав Олегович

асистент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Штейнбрехер Дар'я Олександрівна
Штейнбрехер Дар'я Олександрівна

асистент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Бондарєва Тетяна Іванівна
Бондарєва Тетяна Іванівна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Вартанян Василь Михайлович
Вартанян Василь Михайлович

професор

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Гатило Валентина Петрівна
Гатило Валентина Петрівна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Гончар Інна Олександрівна
Гончар Інна Олександрівна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Доценко Наталія Володимирівна
Доценко Наталія Володимирівна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Зеленков Андрій Вікторович
Зеленков Андрій Вікторович

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook
Калініна Ольга Миколаївна
Калініна Ольга Миколаївна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Кононенко Антоніна Вікторівна
Кононенко Антоніна Вікторівна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Марченко Наталія Ігорівна
Марченко Наталія Ігорівна

асистент кафедри

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Можевенко Тетяна Юріївна
Можевенко Тетяна Юріївна

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Момот Валерій Михайлович
Момот Валерій Михайлович

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Нікішов Олександр Анатолійович
Нікішов Олександр Анатолійович

доцент кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Ровінська Настасья Юріївна
Ровінська Настасья Юріївна

старший викладач

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Романенков Юрій Олександрович
Романенков Юрій Олександрович

професор кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Самойленко Інна Олександрівна
Самойленко Інна Олександрівна

професор кафедри 602

Контакти:

(факс)

Приймальна:

Сарієва Анастасія Бейлярівна
Сарієва Анастасія Бейлярівна

асистент

Контакти:

(факс)

Приймальна:

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів
  • Партнери

Кафедра менеджменту - це структурний підрозділ факультету програмної інженерії та бізнесу, випускова кафедра для спеціальності 073 «Менеджмент»

за освітніми програмами підготовки бакалаврів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами.

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами. 

Місія кафедри менеджменту полягає в підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців в галузі менеджменту та соціально активних членів суспільства.

Кафедра бере свій початок з кафедри технології та організації виробництва, яка була створена в ХАІ у 1930 р., а у 1999 р. перейменована в кафедру менеджменту.

На кафедрі працюють: 2 доктора економічних наук, 2 доктора технічних наук, 2 кандидата економічних та 13 технічних наук, 9 доцентів.

Освітня діяльність кафедри спрямована на глибоке вивчення базових управлінських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під потреби сучасного бізнесу. В процесі навчання студенти набувають знань та практичних навичок з окремих функцій менеджменту та управління підприємством в цілому. Відмінними рисами підготовки менеджерів в ХАІ є розширена комп'ютерна підготовка, поглиблене вивчення іноземних мов, вивчення реальних бізнес-процесів при виконанні курсових і дипломних проектів.

З 2016 року і дотепер на кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямами «Управління проектами з розвитку промислових підприємств», «Інформаційні технології в менеджменті» та «Моделі й методи оцінювання життєздатності міжнародних проектів». За результатами цих досліджень було опубліковано чотири монографії, п’ять навчальних посібників, 48 статей у фахових виданнях, з них 14 статей – у SCOPUS, зроблено 84 доповіді на конференціях, подано та зареєстровано патенти.  Протягом 2018 року захищено 2 докторські та три кандидатські дисертації.

Науково-дослідна робота кафедри є складовою підготовки студентів до самостійної професійної, наукової та педагогічної діяльності. Студенти кафедри беруть активну участь у конференціях, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, де отримують призові місця.

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути