bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (604)

Представники

Керівництво
Калінеску Тетяна Василівна
Калінеску Тетяна Василівна

завідуюча кафедрою

Контакти:

(057) 788-43-69

(факс)

Приймальна:

Сторінка в Facebook

  • Опис кафедри
  • ЛабораторіЇ, центри, наукові гуртки для школярів

Кафедра фінансів створена в квітні 1998 року з метою розширення підготовки фахівців економічного профілю.

Вона є випусковою кафедрою зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» (освітні програми «Облік і оподаткування» та «Облік і аудит») та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінанси і кредит»).

Науково-педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на забезпечення високої якості вищої освіти здобувачів кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс становлять:

  • для денної форми навчання - 100 осіб, в тому числі 25 магістрів,
  • для заочної форми навчання - 300 осіб (25 магістрів).

Фахівці кафедри викладають більш ніж 50 навчальних дисциплін, студенти виконують курсові і дипломні роботи за реальною тематикою. Заняття проводять 21 штатний викладач, серед яких 2 доктори економічних наук і 16 кандидатів економічних наук. Навчальний процес забезпечений сучасною навчально-методичною літературою (понад 60 найменувань видано протягом останніх двох років). Щорічно викладачі публікують понад 50 наукових статей, які індексуються міжнародними наукометричними базами.

Кафедра постійно розширює творчі та наукові зв'язки з зарубіжними навчальними закладами, а саме Таллінським технологічним університетом, університетом Чорногорії, інститутом економіки НАН Азербайджану, Тбіліським державним університетом імені Джавахішвілі, університетом Златарова (Болгарія), Ташкентським державним економічним університетом, Східно-Казахстанським державним технічним університетом ім. Серикбаєва, коледжем м. Дунайварош (Угорщина), Європейським університетом інформаційних технологій та економіки (Варшава), Національним інститутом економічних досліджень (Молдова), Гунадармським університетом (Індонезія), Афінським університетом економіки та бізн

Детальніше

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути