bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань для вступу на освітню ступінь «бакалавр»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2020 році

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Термін навчання

3 роки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8

+

051 Економіка

Економіка підприємства

6

+

053 Психологія

Психологія

7

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

+

073 Менеджмент

Логістика

6

 

Менеджмент

6

 

Управління проектами

6

 

075 Маркетинг

Маркетинг

6

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

6

завантажити

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

завантажити

081 Право

Право

7

 

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

+

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

+

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

3

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

+

+

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

3

+

Інформаційні технології проектування

1

+

Комп’ютерні технології в біології та медицині

5

+

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

+

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

+

Системне програмування

5

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

 

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

1

+

Розподілені інформаційні системи

3

+

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

1

+

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

2

+

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

2

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

2

+

Безпілотні літальні комплекси

4

завантажити

Випробування та сертифікація літальних апаратів

1

+

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

+

Літаки і вертольоти

1

+

Проектування та виробництво композитних конструкцій

4

+

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

завантажити

Ракетні та космічні комплекси

4

завантажити

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

+

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

+

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

завантажити

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

+

Ядерні енергетичні установки

4

+

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

2

+

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

2

+

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

завантажити

Комп'ютерні системи технічного зору

3

завантажити

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

2

+

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

завантажити

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

+

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

+

Якість, стандартизація та сертифікація

3

+

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

3

+

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

+

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

5

+

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

5

+

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

5

завантажити

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

+

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

4

+

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

завантажити

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

завантажити

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

 

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

6

 

Міжнародний туристичний бізнес

6

 

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «З підготовки іноземних громадян»

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися