bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань для вступу на освітню ступінь «бакалавр»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Термін навчання

Скорочений

 3 роки

Скорочений

 2 роки

Нормативний

 3 роки

 (на 2 курс)

Нормативний

2 роки

 (на 3 курс)

029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7

завантажити

 

завантажити

завантажити

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

7

 

 

завантажити

 

051 Економіка

Економіка підприємства

6

завантажити

 

завантажити

завантажити

053 Психологія

Психологія

7

 

 

завантажити

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

завантажити

 

завантажити

 

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

завантажити

 

 завантажити

 

073 Менеджмент

Менеджмент

6

 

 

завантажити

 

075 Маркетинг

Маркетинг

6

 

 

завантажити

завантажити

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Економіка та організація підприємницької діяльності

6

завантажити

 

 

 

Експертиза товарів та послуг

6

 

 

завантажити

завантажити

081 Право

Право

7

 

 

завантажити

 

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

завантажити

 

завантажити

 

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

завантажити

 

завантажити

 

113 Прикладна математика

Математичне та комп'ютерне моделювання

3

 

 

завантажити

 

Обчислювальний інтелект

3

 

 

завантажити

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6

завантажити

 

завантажити

 

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

3

завантажити

 

завантажити

 

Інформаційні технології проектування

1

завантажити

 

завантажити

 

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

завантажити

 

завантажити

 

Комп’ютерні технології в біології та медицині

5

завантажити

 

 

 

Системне проектування

1

завантажити

 

завантажити

 

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

 завантажити 

 

завантажити

 

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

завантажити 

 

завантажити 

 

Системне програмування

5

завантажити 

 

завантажити 

 

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

завантажити

 

завантажити

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

 

 

завантажити

 

Кібербезпека індустріальних систем

5

 

 

завантажити

 

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

1

завантажити

 

завантажити

 

Розподілені інформаційні системи

3

завантажити

 

завантажити

 

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

1

завантажити

 

завантажити

 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

2

завантажити

 

завантажити

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

2

завантажити

 

завантажити

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Аеродинаміка літальних апаратів

1

 

 

завантажити

 

Безпілотні літальні комплекси

4

завантажити

 

завантажити

 

Випробування та сертифікація літальних апаратів

1

завантажити

 

завантажити

 

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

 

 

завантажити

 

Літаки і вертольоти

1

завантажити

завантажити

завантажити

 

Проектування та виробництво композитних конструкцій

4

завантажити

 

завантажити

 

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

завантажити

 

завантажити

 

Ракетні та космічні комплекси

4

завантажити

 

завантажити

 

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

завантажити

 

завантажити

 

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

завантажити

завантажити

завантажити

 

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

завантажити

 

 завантажити

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

завантажити

 

завантажити

 

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

завантажити

 

завантажити

 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

завантажити

 

завантажити

 

Ядерні енергетичні установки

4

завантажити

 

завантажити

 

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

завантажити

 

завантажити

 

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

2

завантажити

 

завантажити

 завантажити

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

2

завантажити

 

завантажити

 завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

завантажити

 

завантажити

 

Комп'ютерні системи технічного зору

3

завантажити

 

завантажити

 

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

2

завантажити

 

завантажити

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

 

 

завантажити

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

завантажити

 

завантажити

 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

завантажити

 

завантажити

 

Якість, стандартизація та сертифікація

3

завантажити

 

завантажити

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

3

завантажити

 

завантажити

 

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

завантажити

 

заванатажити

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

5

завантажити

 

завантажити

 

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

завантажити

 

завантажити

 

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

завантажити

 

завантажити

 

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

4

завантажити

 

 

 

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

завантажити

 

завантажити

 

Інтелектуальні транспортні системи

3

завантажити

 

завантажити

 

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

завантажити

 

завантажити

 

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

 

 

  завантажити

 

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

6

 

 

завантажити

 

 Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

 

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися