bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань для вступу на освітню ступінь «бакалавр»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2020 році (термін навчання - 3 роки)
 

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Термін навчання

3 роки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8

завантажити

завантажити

051 Економіка

 Економіка підприємства

6

завантажити

053 Психологія

 Психологія

7

завантажити

071 Облік і оподаткування

 Облік і оподаткування

6

завантажити

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси, банківська справа та страхування

6

завантажити

073 Менеджмент

 Логістика

6

завантажити

 Менеджмент

6

завантажити 

 Управління проектами

6

завантажити 

075 Маркетинг

 Маркетинг

6

завантажити

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Експертиза товарів та послуг

6

завантажити

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

завантажити

081 Право

 Право

7

завантажити

101 Екологія

 Екологія та охорона навколишнього середовища

1

завантажити

103 Науки про Землю

 Космічний моніторинг Землі

4

завантажити

завантажити

113 Прикладна математика

 Обчислювальний інтелект

3

завантажити

121 Інженерія програмного забезпечення

 Інженерія програмного забезпечення

6

завантажити

122 Комп'ютерні науки 

 Інтелектуальні системи та технології 

3

завантажити

 Інформаційні технології проектування 

1

завантажити

 Комп’ютерні технології в біології та медицині 

5

завантажити

 Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

завантажити

123 Комп'ютерна інженерія

 

 Комп’ютерні системи та мережі 

5

завантажити

 Програмовні мобільні системи та Інтернет речей 

5

завантажити

 Системне програмування

5

завантажити

125 Кібербезпека

 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

завантажити

126 Інформаційні системи та технології

 Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ 

1

завантажити

 Розподілені інформаційні системи

3

завантажити

131 Прикладна механіка

 Динаміка і міцність машин 

1

завантажити

 Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

2

завантажити

завантажити

133 Галузеве машинобудування

 Комп'ютерний інжиніринг

2

завантажити

завантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 Авіаційні двигуни та енергетичні установки 

2

завантажити

 Безпілотні літальні комплекси 

4

завантажити

 Випробування та сертифікація літальних апаратів 

1

завантажити

 Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки 

1

завантажити

 Літаки і вертольоти 

1

завантажити

 Проектування та виробництво композитних конструкцій 

4

завантажити

 Ракетні двигуни та енергетичні установки 

4

завантажити

 Ракетні та космічні комплекси 

4

завантажити

 Супутники, двигуни та енергетичні установки 

4

завантажити

 Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 

2

 завантажити

 Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

завантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

 завантажити

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

завантажити

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

завантажити

Ядерні енергетичні установки

4

 завантажити

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

завантажити

завантажити

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

2

завантажити

завантажити

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

2

завантажити

завантажити

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

завантажити

Комп'ютерні системи технічного зору

3

завантажити

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

2

завантажити

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

завантажити

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

завантажити

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

завантажити

Якість, стандартизація та сертифікація

3

завантажити

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

3

завантажити

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

завантажити

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

5

завантажити

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

5

завантажити

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

5

завантажити

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

завантажити

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

завантажити

завантажити

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

4

завантажити

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

завантажити

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

завантажити

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

завантажити

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «З підготовки іноземних громадян»

 

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути