Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаАбітурієнтуВсеукраїнська олімпіада з математикиПоложення про Всеукраїнську олімпіаду з математики

Положення про факультет

Положення про Всеукраїнську олімпаду з математики
для професійної орієнтації вступників на основі
повної загальної середньої освіти

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 7 від 24 лютого 2021 року

СУЯ ХАІ-НОВ/009:2021

Дата введення 01 березня 2021 р.

Редакція № 5

1. Загальні положення

1.1 Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (далі – Положення про Олімпіаду), що проводить Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет), розроблено згідно з «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативними документами, що стосуються питань організації та проведення олімпіад і визначає порядок організації та проведення Олімпіади.

1.2 Дія цього Положення поширюється на осіб, які вступають до Університету на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році на спеціальності, зазначені у додатку 2 Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1.3 Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.

1.4 Організатором та координатором Олімпіади є Університет, який здійснює організаційно-методичне забезпечення її проведення.

1.5 Положення про Олімпіаду оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку її проведення.

2. Організація та проведення олімпіади

2.1 Для складання завдань Олімпіади Університет формує предметно-методичну комісію, до яких входять фахівці з математики, у складі п'яти осіб.

Члени предметно-методичної комісії повинні забезпечити високий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.

Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії категорично заборонено.

2.2 Для проведення Олімпіади Університет створює організаційний комітет, які відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіади.

2.3 До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади.

2.4 Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

2.5 Олімпіада проводяться у два тури:

Перший тур — дистанційний, проводиться у період з 15 березня 2021 року по 18 квітня 2021 року.

Другий тур — очний, проводиться 24 квітня 2021 року о 10 годині в Університеті.

2.6 Для участі у І-му турі (дистанційному) учасники Олімпіади повинні зареєструватися на веб-сайті Університету за адресою www.khai.edu й ознайомитися із завданнями. Завдання І-го туру складається з 20 запитань у вигляді тестів. Розв’язання завдань здійснюється дистанційно протягом 1,5 години.

2.7 ІІ-й тур (очний) проходить в Університеті.

До участі у ІІ-му турі допускаються учасники, які набрали у І-му турі не менше 75 балів за 100-бальною шкалою.

2.8 Організаційний комітет Олімпіади зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до проведення ІІ-го туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо проведення таких Олімпіад.

2.9 Завдання ІІ-го туру складається з 20 запитань у вигляді тестів.

На розв’язання завдань другого туру відводиться 1,5 години часу.

2.10 Учасникам ІІ-го туру Олімпіади, які набрали не менше ніж 90 балів за 100-бальною шкалою, при розрахунку конкурсного бала нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики в обсязі від 1 до 20 балів (дивись додаток А).

2.11 У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіади для розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників). Організаційний комітет приймає заяви від учасників Олімпіади на протязі двох днів після оприлюднення результатів відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.

2.12 Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

2.13 Апеляційна комісія.

2.13.1 Склад апеляційної комісії.

Склад апеляційної комісії затверджуються наказом Ректора Університету. До складу апеляційної комісії входять представники Університету.

2.13.2 Обов’язки апеляційної комісії.

Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечних питань, пов’язаних з оцінкою виконання завдань, і виносить відповідні пропозиції по нарахуванню балів.

3. Прикінцеві положення

3.1 Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади. Університет створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися з завданнями Олімпіади виключно після її проведення.

3.2 Додаткові питання, пов'язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому Університетом порядку.

3.3 Положення про Олімпіаду погоджують помічник ректора із забезпечення якості освіти, начальник навчально-організаційного відділу й провідний юрисконсульт Університету.

3.4 Положення про Олімпіаду затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

3.5 Зміни і / або доповнення до цього Положення вносяться у порядку встановленому для його прийняття.

 

Додаток А

Таблиця відповідності суми балів першого та другого етапів Всеукраїнської олімпіади з математики

Сума балів 1-го та 2-го турів олімпіади з математики

Додатковий бал до балу ЗНО
з математики

165

13

170

14

175

15

180

16

185

17

190

18

195

19

200

20

 

 

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь