bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Спеціальності вищої освіти та предмети ЗНО
ГоловнаАбітурієнтуСпеціальності вищої освіти та предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей та галузей знань – українська мова та література.
 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціаль-ності

Назва спеціальності

Освітні програми

Конкурсні предмети

Другий
предмет

Третій
предмет

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

іноземна мова

історія України або географія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

математика

іноземна мова або географія

053

Психологія

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

математика

іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

073

Менеджмент

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

075

Маркетинг

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

Експертиза товарів та послуг

08

Право

081

Право

Право

історія України

математика або іноземна мова

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

біологія

хімія або географія

103

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

математика

фізика або географія

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Математичне та комп'ютерне моделювання

математика

фізика або іноземна мова

Обчислювальний інтелект

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

математика

фізика або іноземна мова

Системне проектування

Інтелектуальні системи та технології

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

Компютерні технології в біології та медицині

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

математика

фізика або іноземна мова

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

математика

фізика або іноземна мова

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека індустріальних систем

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

математика

фізика або іноземна мова

Розподілені інформаційні системи

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

математика

фізика або іноземна мова

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

133

Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

математика

фізика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Аеродинаміка літальних апаратів

математика

фізика або іноземна мова

Випробування та сертифікація літальних апаратів

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

Літаки і вертольоти

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

Безпілотні літальні комплекси

Проектування та виробництво композитних конструкцій

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Ракетні та космічні комплекси

Супутники, двигуни та енергетичні установки

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

математика

фізика або іноземна мова

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Ядерні енергетичні установки

142

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

математика

фізика або іноземна мова

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

математика

фізика або іноземна мова

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

математика

фізика або іноземна мова

Інженерія мобільних додатків

Комп'ютерні системи технічного зору

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

математика

фізика або іноземна мова

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

біологія

математика або іноземна мова

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

173

Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

математика

фізика або іноземна мова

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

математика

географія або історія України

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255

Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

математика

фізика або іноземна мова

27

Транспорт

272

Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

математика

фізика або іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

математика

фізика або іноземна мова

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися