bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Вартість навчання 2019

Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" за денною
формою навчання набору 2019 року: 

№ п/п

Найменування спеціальності

2019/20 навч.рік, грн.

2020/21 навч.рік, грн.

2021/22 навч.рік, грн.

2022/23 навч.рік, грн.

Всього на весь строк   навчання, грн.

Всього, грн.

в т.ч. дипломне проектування

1

 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

2

 Авіаційний транспорт

9500

10400

11400

12500

1870

43800

3

 Авіоніка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

4

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

9500

10400

11400

12500

1870

43800

5

 Автомобільний транспорт

9500

10400

11400

12500

1870

43800

6

 Галузеве машинобудування

9500

10400

11400

12500

1870

43800

7

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

8

 Енергетичне машинобудування

9500

10400

11400

12500

1870

43800

9

 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

10

 Мікро-та наносистемна техніка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

11

 Озброєння та військова техніка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

12

 Прикладна математика

9500

10400

11400

12500

1870

43800

13

 Прикладна механіка

9500

10400

11400

12500

1870

43800

14

 Системний аналіз

9500

10400

11400

12500

1870

43800

15

 Теплоенергетика

9500

10400

11400

12500

1870

43800

16

 Біомедична інженерія

11000

11500

12000

13000

1950

47500

17

 Геодезія та землеустрій

11000

11500

12000

13000

1950

47500

18

 Екологія

11000

11500

12000

13000

1950

47500

19

 Економіка

11000

11500

12000

13000

1300

47500

20

 Маркетинг

11000

11500

12000

13000

1300

47500

21

 Менеджмент

11000

11500

12000

13000

1300

47500

22

 Науки про Землю

11000

11500

12000

13000

1950

47500

23

 Облік і оподаткування

11000

11500

12000

13000

1300

47500

24

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

11000

11500

12000

13000

1950

47500

25

 Публічне управління та адміністрування

11000

11500

12000

13000

1950

47500

26

 Телекомунікації та радіотехніка

11000

11500

12000

13000

1950

47500

27

 Фінанси, банківська справа та страхування

11000

11500

12000

13000

1300

47500

28

 Інженерія програмного забезпечення

13000

14000

15000

17000

2550

59000

29

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

13000

14000

15000

17000

1700

59000

30

 Інформаційні системи та технології

13000

14000

15000

17000

2550

59000

31

 Кібербезпека

13000

14000

15000

17000

2550

59000

32

 Комп’ютерна інженерія

13000

14000

15000

17000

2550

59000

33

 Комп'ютерні науки

13000

14000

15000

17000

2550

59000

34

 Міжнародні економічні відносини

13000

14000

15000

17000

1700

59000

35

 Право

13000

14000

15000

17000

1700

59000

36

 Психологія

13000

14000

15000

17000

1700

59000

37

 Філологія (прикладна лінгвістика)

13000

14000

15000

17000

2550

59000

Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
за заочною формою навчання набору 2019 року:

Розподіл ліцензійних обсягів ОС "бакалавр" за освітніми програмами

Спеціальність

Освітня програма

За 1 рік

За 2 рік

За 3 рік

За 4 рік

 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

5600

6000

6800

7200

 053 Психологія

 Психологія

 051 Економіка

 Економіка підприємства

 071 Облік і оподаткування

 Облік і оподаткування

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси, банківська справа та страхування

 073 Менеджмент

 Менеджмент

 075 Маркетинг

 Маркетинг

 081 Право

 Право

 101 Екологія

 Екологія та охорона навколишнього середовища

 121 Інженерія програмного забезпечення

 Інженерія програмного забезпечення

 

 Компютерні технології в біології та медицині

 123 Комп'ютерна інженерія

 Комп’ютерні системи та мережі

 Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

 Системне програмування

 124 Системний аналіз

 Системний аналіз і управління

 

 Літаки і вертольоти

 Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

 Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 Енергетичний менеджмент та енергоефективність

 Ядерні енергетичні установки

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи (КП)

 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції (КП)

 Якість, стандартизація та сертифікація (КП)

 163 Біомедична інженерія

 Біомедична інженерія

 172 Телекомунікації та радіотехніка

 Телекомунікації та радіотехніка

 173 Авіоніка

 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

 193 Геодезія та землеустрій

 Геоінформаційні системи і технології

 274 Автомобільний транспорт

 Автомобілі та автомобільне господарство

 281 Публічне управління та адміністрування

 Публічне управління та адміністрування

 292 Міжнародні економічні відносини

 Міжнародна економіка

 292 Міжнародні економічні відносини

 Міжнародний туристичний бізнес

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися