bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №9

Додаток №9 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки магістрів 2020 році (денна форма навчання): 

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Тип програми магістра

Освітньо-професійна

Освітньо-Наукова

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

+

 

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

+

+

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

+

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випробування та сертифікація літальних апаратів

+

 

Літаки і вертольоти

+

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

+

+

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

+

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

+

 

2

131 Прикладна механіка 

Інженерія логістичних систем

+

 

Роботомеханічні системи та комплекси

+

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

+

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

+

 

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

+

 

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

+

 

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

+

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

+

 

3

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

+

 

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

+

 

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

+

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

+

 

Комп'ютерні системи технічного зору

+

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

+

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

+

 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

+

 

Якість, стандартизація та сертифікація

+

 

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

+

 

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

+

 

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

+

 

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

+

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

+

+

Ракетні двигуни та енергетичні установки

+

+

Ракетні та космічні комплекси

+

+

Супутники, двигуни та енергетичні установки

+

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

+

+

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

+

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

+

 

5

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

+

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

+

+

Системне програмування

+

+

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

+

 

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

+

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

+

 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

+

 

Інформаційні мережі зв’язку

+

 

6

051 Економіка

Економіка підприємства

+

 

Світова економіка

+

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

 

073 Менеджмент

Менеджмент

+

 

Логістика

+

 

Управління проектами

+

 

075 Маркетинг

Маркетинг

+

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

+

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

+

+

281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

+

 

7

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

+

 

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

+

 

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

+

 

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян» 

 

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути