bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №7

Додаток №7 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році (денна форма навчання):

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

2

131 Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

3

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

126 Інформаційні системи та технології

Розподілені інформаційні системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Комп'ютерні системи технічного зору

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Безпілотні літальні комплекси

Проектування та виробництво композитних конструкцій

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Ракетні та космічні комплекси

Супутники, двигуни та енергетичні установки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Ядерні енергетичні установки

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

5

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

126 Інформаційні системи та технології

Штучний інтелект та інформаційні системи

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

6

 

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Логістика

Менеджмент

Управління проектами

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Міжнародний туристичний бізнес

7

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

053 Психологія

Психологія

081 Право

Право

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян»

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути