Додаток №7 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Додаток №7 до Правил прийому

Ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
на основі вже здобутого ступеня вищої освіти

1. Ліцензійні обсяги та значення вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарно-правовий»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян»

2. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

2.1. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання на спеціальності ХАІ (окрім спеціальності 081 «Право») для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти обраховується за формулою 

КБ = К1×П1 + К2×П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 = 0,2·(СБ + ДБ), СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою 1 до 100 балів); ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

 Значення вагових коефіцієнтів К1 та К2 наведено в таблиці до пункту 1 цього додатку.

2.2. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання на спеціальність 081 «Право» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти обраховується за формулою 

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів);

Значення вагових коефіцієнтів К1 та К2 наведено в таблиці до пункту 1 цього додатку.

Коефіцієнт К3 =0,25.

-->