Додаток №4 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Додаток №4 до Правил прийому

Перелік конкурсних предметів, ліцензійні обсяги
та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ

1.1. Перелік конкурсних предметів, значення вагових коефіцієнтів та ліцензійні обсяги для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

1.2. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обраховується за формулою 

КБ = К1×П1 + К3×П3 + К4×А +К5× МЛ +К6×ОУ,

де П1, – оцінка з першого предмета (за шкалою 100 – 200); П3 – оцінка з другого предмета (за шкалою 100 – 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 5); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

Значення вагових коефіцієнтів К1, К3 та К6 наведено в таблиці до пункту 1.1. цього додатку. Коефіцієнт К4для всіх конкурсних пропозиційдорівнює 0,1. Коефіцієнт К5всіх конкурсних пропозиційдорівнює 0.

Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково до конкурсного балу нараховується від 1 до 20 балів згідно з особливим результатом участі в олімпіаді при поданні документів на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 прийому до цих Правил).

Примітка. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2.1. Перелік конкурсних предметів, значення вагових коефіцієнтів та ліцензійні обсяги для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

 

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарно-правовий»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян»

2.2. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обраховується за формулою 

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ;

де П1, – оцінка з першого предмета (за шкалою 100 – 200); П2 – оцінка з другого предмета (за шкалою 100 – 200); П3 – оцінка з третього предмета (за шкалою 100 – 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 5); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Значення вагових коефіцієнтів К1, К2, К3 та К6 наведено в таблиці до пункту 2.1. цього додатку. Коефіцієнт К4для всіх конкурсних пропозиційдорівнює 0,1. Коефіцієнт К5всіх конкурсних пропозиційдорівнює 0.

Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково до конкурсного балу нараховується від 1 до 20 балів згідно з особливим результатом участі в олімпіаді при поданні документів на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 прийому до цих Правил).

Примітка. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. 

3.1. Перелік конкурсних предметів, значення вагових коефіцієнтів та ліцензійні обсяги для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, термін навчання 3 роки.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарно-правовий»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян» 

3.2. Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, термін навчання 3 роки. 

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обраховується за формулою 

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), 

Значення вагових коефіцієнтів К1, К2 та К3 наведено в таблиці до пункту 3.1. цього додатку;

Примітка. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

-->