bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №4

Додаток №4 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти:

  • Творчі заліки та творчі конкурси проводяться із спеціальностей:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

    
  • Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література.
  • Інформацію про другий та третій конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти наведено в таблиці (як другий конкурсний предмет для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти пропонується на вибір вступника один з переліку других та третіх предметів, зазначених у таблиці):

Шифр

галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Назва конкурсної пропозиції

Конкурсні предмети

Другий предмет

Третій предмет

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Прикладна лінгвістика

іноземна мова

історія України або географія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

математика

іноземна мова або географія

Економіка підприємства (небюджетна)

історія України

іноземна мова або географія

053

Психологія

Психологія

математика

 

біологія або іноземна мова

Психологія (небюджетна)

історія України

математика або іноземна мова

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

математика

іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська

справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

073

Менеджмент

Логістика

математика

іноземна мова або географія

Логістика (небюджетна)

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент (небюджетна)

історія України

іноземна мова або географія

Управління проектами

математика

іноземна мова або географія

Управління проектами (небюджетна)

історія України

іноземна мова або географія

075

Маркетинг

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг (небюджетна)

історія України

іноземна мова або географія

Цифровий маркетинг (небюджетна)

історія України

математика або біологія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

08

Право

081

Право

Право

історія України

математика або іноземна мова

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

біологія

математика, хімія або географія

103

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

математика

фізика або географія

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

математика

фізика або іноземна мова

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні технології проектування

математика

фізика або іноземна мова

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні технології в біології та медицині

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні технології в біології та медицині (небюджетна)

історія України

географія або біологія

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

математика

фізика або іноземна мова

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

математика

фізика або іноземна мова

Системне програмування

математика

фізика або іноземна мова

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей (небюджетна)

історія України

географія або  біологія

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

математика

фізика або іноземна мова

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

математика

фізика або іноземна мова

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

математика

фізика або іноземна мова

Розподілені інформаційні системи

математика

фізика або іноземна мова

Штучний інтелект та інформаційні системи

математика

фізика або іноземна мова

Штучний інтелект та інформаційні системи (небюджетна)

історія України

географія або біологія

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

математика

фізика або іноземна мова

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

математика

фізика або іноземна мова

Інженерна логістика (небюджетна)

математика

історія України або географія

133

Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

математика

фізика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни, енергетичні установки та комп'ютерно-інтегровані технології виробництва

математика

фізика або іноземна мова

Аерокосмічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

математика

фізика або іноземна мова

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відновлювальна енергетика та енергоефективність

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

математика

фізика або іноземна мова

142

Енергетичне машинобудування

Енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування (контракт)

Енергетика (небюджетна)

історія України

математика або географія

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та комп'ютерно-інтегровані технології в енергетиці

математика

фізика або іноземна мова

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Інженерія мобільних додатків

математика

фізика або іноземна мова

Комп'ютерні технології проектування та виробництва на обладнанні з числовим програмним керуванням

математика

фізика або іноземна мова

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

математика

фізика або іноземна мова

Системна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

математика

фізика або іноземна мова

Менеджмент якості товарів та послуг

математика

фізика або іноземна мова

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

біологія

фізика, математика або іноземна мова

Біомедична інженерія (небюджетна)

математика

біологія або іноземна мова

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та

радіотехніка

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

математика

фізика або іноземна мова

Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи  

математика

фізика або іноземна мова

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем (небюджетна)

історія України

географія або біологія

Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи   (небюджетна)

історія України

географія або біологія

173

Авіоніка

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

математика

географія або історія України

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255

Озброєння та військова техніка 

Ракетне та ствольне озброєння

математика

фізика або іноземна мова

27

Транспорт

272

Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

математика

фізика або іноземна мова

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

математика

фізика або іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

математика

фізика або іноземна мова

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні

відносини

Міжнародна економіка

іноземна мова

географія або математика

Міжнародна економіка (небюджетна)

Історія України

іноземна мова або географія

Міжнародний туристичний бізнес

іноземна мова

географія або математика

Міжнародний туристичний бізнес (небюджетна)

Історія України

іноземна мова або географія

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути