Додаток №2 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Додаток №2 до Правил прийому

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10Природничі науки101Екологія

103

Науки про Землю

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255

Озброєння та військова техніка

27

Транспорт

272

Авіаційний транспорт

274

Автомобільний транспорт

-->