bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №19

Додаток №19 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та програм для підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами (іноземні громадяни) у 2020 році (заочна форма навчання):

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

5

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

6

051 Економіка

Економіка підприємства

Світова економіка

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

Логістика

Управління проектами

075 Маркетинг

Маркетинг

7

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути