bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №17

Додаток №17 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів (іноземні громадяни) на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році (заочна форма навчання):

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Комп'ютерні системи технічного зору

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

5

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

6

 

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

7

053 Психологія

Психологія

 

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути