bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №15

Додаток №15 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Обрахування конкурсного бала для вступу на навчання за освітнім ступенем молодший бакалавр на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році:

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Назва конкурсної пропозиції

Вагові коефіцієнти

2

131 Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

Таблиця 1

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Таблиця 1

Комп'ютерні системи технічного зору

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

6

051 Економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Таблиця 2

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Таблиця 2

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Таблиця 2

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Таблиця 2

Примітка

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів» 

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Примітка 2

Особливі досягнення – враховуються додатково в конкурсному балі  (200 х 0,05) = 10 балів за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ).

 

Примітка 3

Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково до конкурсного балу нараховується від 1 до 20 балів згідно з особливим результатом участі в олімпіаді при поданні документів на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ).

 

Таблиця 1. Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ) 

Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Атестат

Особливі досягнення

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

200

 

Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ

0,35

0,5

0,1

0,05

0,05

1,0

Максимальний бал елементів у ХАІ

70

100

20

10

10

200

Таблиця 2. Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким не надається особлива підтримка

Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Перший предмет

Другий предмет

Атестат

Особливі досягнення

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

 

Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ

0,4

0,5

0,1

0

1,0

Максимальний бал елементів у ХАІ

80

100

20

0

200

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути