bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №14

Додаток №14 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки молодших бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році:

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

2

131 Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Комп'ютерні системи технічного зору

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

6

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Примітка

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів» 

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

 

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути