bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №13

Додаток №13 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, термін навчання 3 роки, у 2020 році (заочна форма навчання): 

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Термін навчання

скорочений

нормативний

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

+

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

+

+

Літаки і вертольоти

+

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

+

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

+

+

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

 

+

Комп'ютерні системи технічного зору

+

+

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

+

+

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

+

+

Якість, стандартизація та сертифікація

+

+

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

+

+

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

 

+

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

 

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

 

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

 

+

5

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

+

+

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

 

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

 

+

Системне програмування

 

+

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

+

+

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

+

+

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

+

+

6

 

051 Економіка

Економіка підприємства

+

+

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

073 Менеджмент

Менеджмент

 

+

075 Маркетинг

Маркетинг

 

+

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

+

+

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

+

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

+

+

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

+

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

 

+

Міжнародний туристичний бізнес

 

+

7

053 Психологія

Психологія

 

+

081 Право

Право

 

+

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

+

+

 

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян» 

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути