bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №12

Додаток №12 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, термін навчання 3 роки, у 2020 році (денна форма навчання): 

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Термін навчання

скорочений

нормативний

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

+

+

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

+

+

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

+

+

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

+

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випробування та сертифікація літальних апаратів

+

+

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

+

+

Літаки і вертольоти

+

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

+

+

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

+

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

+

+

2

131 Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

+

+

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

+

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

+

+

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

+

+

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

+

+

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

+

+

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

+

+

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

+

+

3

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

 

+

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

+

+

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

+

+

126 Інформаційні системи та технології

Розподілені інформаційні системи

+

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

+

+

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

+

+

Комп'ютерні системи технічного зору

+

+

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

+

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

+

+

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

+

+

Якість, стандартизація та сертифікація

+

+

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

+

+

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

+

+

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

+

+

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

+

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

 

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Безпілотні літальні комплекси

+

+

Проектування та виробництво композитних конструкцій

+

+

Ракетні двигуни та енергетичні установки

+

+

Ракетні та космічні комплекси

+

+

Супутники, двигуни та енергетичні установки

+

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

+

+

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

+

+

Ядерні енергетичні установки

+

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

+

+

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

+

+

5

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

+

+

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

+

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

+

+

Системне програмування

+

+

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 

+

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

+

+

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

+

+

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

+

+

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

+

+

6

 

051 Економіка

Економіка підприємства

+

+

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

073 Менеджмент

Логістика

 

+

Менеджмент

 

+

Управління проектами

 

+

075 Маркетинг

Маркетинг

 

+

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

+

+

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

+

+

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

+

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

 

+

Міжнародний туристичний бізнес

 

+

7

053 Психологія

Психологія

 

+

081 Право

Право

 

+

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

+

+

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян» 

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути