bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №11

Додаток №11 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Обрахування конкурсного бала для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році:

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Назва конкурсної пропозиції

Вагові коефіцієнти

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Екологія та охорона навколишнього середовища

Примітка 4

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Інформаційні технології проектування

Таблиця 2

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

Таблиця 2

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

Динаміка і міцність машин

Таблиця 1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

Таблиця 1

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Таблиця 1

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Автомобілі та автомобільне господарство

Таблиця 1

2

131 Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

Таблиця 1

Інженерна логістика (небюджетна)

Таблиця 1

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

Комп'ютерний інжиніринг

Таблиця 1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Авіаційні двигуни, енергетичні установки та комп'ютерно-інтегровані технології виробництва

Таблиця 1

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

Енергетика

Таблиця 1

Енергетика (небюджетна)

Таблиця 1

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент та комп'ютерно-інтегровані технології в енергетиці

Таблиця 1

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

Комп'ютерні технології проектування та виробництва на обладнанні з числовим програмним керуванням

Таблиця 1

3

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

Обчислювальний інтелект

Таблиця 2

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

Інтелектуальні системи та технології

Таблиця 2

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

Таблиця 2

126 Інформаційні системи та технології

Розподілені інформаційні системи

Розподілені інформаційні системи

Таблиця 2

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

Таблиця 1

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Інженерія мобільних додатків

Таблиця 1

Комп'ютерні системи технічного зору

Системна інженерія

Таблиця 1

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Таблиця 1

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

Таблиця 1

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Менеджмент якості товарів та послуг

Таблиця 1

Якість, стандартизація та сертифікація

Таблиця 1

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

Таблиця 1

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Авіоніка

Таблиця 1

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

Інтелектуальні транспортні системи

Таблиця 1

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

Космічний моніторинг Землі

Таблиця 1

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Системний аналіз і управління

Таблиця 1

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Безпілотні літальні комплекси

Аерокосмічна техніка

Таблиця 1

Проектування та виробництво композитних конструкцій

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Ракетні та космічні комплекси

Супутники, двигуни та енергетичні установки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Відновлювальна енергетика та енергоефективність

Таблиця 1

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Ядерні енергетичні установки

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Геоінформаційні системи і технології

Таблиця 1

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

Ракетне та ствольне озброєння

Таблиця 1

5

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

Компютерні технології в біології та медицині

Таблиця 2

Компютерні технології в біології та медицині (небюджетна)

Таблиця 2

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерні системи та мережі

Таблиця 2

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Таблиця 2

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей (небюджетна)

Таблиця 2

Системне програмування

Системне програмування

Таблиця 2

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Таблиця 2

126 Інформаційні системи та технології

Штучний інтелект та інформаційні системи

Штучний інтелект та інформаційні системи

Таблиця 2

Штучний інтелект та інформаційні системи (небюджетна)

Таблиця 2

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Таблиця 1

Біомедична інженерія (небюджетна)

Таблиця 1

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи

Таблиця 1

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи   (небюджетна)

Таблиця 1

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

Таблиця 1

Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем (небюджетна)

Таблиця 1

6

051 Економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Таблиця 2

Економіка підприємства (небюджетна)

Таблиця 2

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Таблиця 2

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Таблиця 2

073 Менеджмент

Логістика

Логістика

Таблиця 2

Логістика (небюджетна)

Таблиця 2

Менеджмент

Менеджмент

Таблиця 2

Менеджмент (небюджетна)

Таблиця 2

Управління проектами

Управління проектами

Таблиця 2

Управління проектами (небюджетна)

Таблиця 2

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Таблиця 2

Маркетинг (небюджетна)

Таблиця 2

Цифровий маркетинг (небюджетна)

Таблиця 2

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

Експертиза товарів та послуг

Таблиця 2

Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст

Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст

Таблиця 2

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Таблиця 2

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Таблиця 2

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

Таблиця 2

Міжнародна економіка (небюджетна)

Таблиця 2

Міжнародний туристичний бізнес

Міжнародний туристичний бізнес

Таблиця 2

Міжнародний туристичний бізнес (небюджетна)

Таблиця 2

7

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

Таблиця 2

053 Психологія

Психологія

Психологія

Таблиця 2

Психологія (небюджетна)

Таблиця 2

081 Право

Право

Право

Таблиця 2

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Таблиця 2

Примітка 1

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян»

Примітка 2

Особливі досягнення – враховуються додатково в конкурсному балі  (200 х 0,05) = 10 балів за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ).

Примітка 3

Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково до конкурсного балу нараховується від 1 до 20 балів згідно з особливим результатом участі в олімпіаді при поданні документів на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ).

Таблиця 1. Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому до ХАІ)

Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Атестат

Особливі досягнення

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

200

 

Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

1,0

Максимальний бал елементів у ХАІ

40

90

40

20

10

200

Таблиця 2. Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким не надається особлива підтримка

Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Атестат

Особливі досягнення

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

200

 

Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ

0,2

0,5

0,2

0,1

0

1,0

Максимальний бал елементів у ХАІ

40

100

40

20

0

200

Примітка 4

Вагові коефіцієнти за перший, другий та третій предмети становлять - 0,3; атестат – 0,1.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути