bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №10

Додаток №10 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами у 2020 році (заочна форма навчання):

Факультет

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

1

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

2

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

4

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

5

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

6

051 Економіка

Економіка підприємства

Світова економіка

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

Логістика

Управління проектами

075 Маркетинг

Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

7

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Примітка

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Факультет № 8 – «Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян»

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути