bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №1

Додаток №1 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності:  

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

    

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути