bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Перелік спеціальностей ХАІ та предметів ЗНО
ГоловнаАбітурієнтуАктуальне про вступ 2019Перелік спеціальностей ХАІ та предметів ЗНО

Перелік предметів ЗНО для обрахування конкурсного бала в 2019 році

Факультет

Спеціальності

Освітні програми

Предмети ЗНО Вагові коефіцієнти
1 101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 1, 7, 6 або 8 Примітка 4
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Системне проектування 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Аеродинаміка літальних апаратів 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Випробування та сертифікація літальних апаратів 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Літаки і вертольоти 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Технології виробництва та ремонту літальних апаратів 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
2 131 Прикладна механіка  Роботомеханічні системи і логістичні комплекси 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерний інжиніринг 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станції 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні технології проектування та виробництва 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
3 113 Прикладна математика Математичне та комп'ютерне моделювання 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Обчислювальний інтелект 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальні системи та технології 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Комп'ютеризація обробки інформації та управління 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
126 Інформаційні системи та технології Розподілені інформаційні системи 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інженерія мобільних додатків 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Комп'ютерні системи технічного зору 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Якість, стандартизація та сертифікація 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
  173 Авіоніка Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
  272 Авіаційний транспорт Інтелектуальні транспортні системи 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
4 103 Науки про Землю Космічний моніторинг Землі 1, 2, 3 або 6 Таблиця 3
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Безпілотні літальні комплекси 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Проектування та виробництво композитних конструкцій 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Ракетні двигуни та енергетичні установки 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Ракетні та космічні комплекси 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Супутники, двигуни та енергетичні установки 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Енергетичний менеджмент та енергоефективність 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Ядерні енергетичні установки 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
  193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 1, 2, 5 або 6 Таблиця 3
  255 Озброєння та військова техніка Ракетне та ствольне озброєння 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
5 122 Комп'ютерні науки Компютерні технології в біології та медицині 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
123 Комп'ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Системне програмування 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
Кібербезпека індустріальних систем 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
163 Біомедична інженерія Біомедична інформатика та радіоелектроніка 1, 7, 2 або 4 Таблиця 3
Біомедична інформатика та радіоелектроніка (контракт) 1, 2, 4 або 7 Таблиця 3
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1, 2, 3 або 4 Таблиця 3
Телекомунікації та радіотехніка (контракт) 1, 5, 6 або 7 Таблиця 3
6 051 Економіка Економіка підприємства 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
073 Менеджмент Менеджмент 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
Менеджмент (контракт) 1, 5, 4 або 6 Таблиця 4
075 Маркетинг Маркетинг 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
Експертиза товарів та послуг 1, 2, 4 або 6 Таблиця 4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 1, 2, 3 або 4 Таблиця 4
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1, 2, 4 або 5 Таблиця 4
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1, 4, 2 або 6 Таблиця 4
7 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1, 5, 2 або 4 Таблиця 4
035 Філологія 035.10 Прикладна лінгвістика 1, 4, 5 або 6 Таблиця 4
053 Психологія Психологія 1, 2, 4 або 7 Таблиця 4
Психологія (контракт) 1, 5, 2 або 4 Таблиця 4
081 Право Право 1, 5, 2 або 4 Таблиця 4

Примітка 1.  Предмети ЗНО: 1 – Українська мова та література. 2 – Математика. 3 – Фізика. 4 – Іноземна мова.  5 – Історія України. 6 – Географія. 7 – Біологія. 8 – Хімія.  


Примітка 2.  
Факультет № 1 – літакобудування.                                                                                                            Факультет № 2 – авіаційних двигунів. 

                        Факультет № 3 – систем управління літальних апаратів.                                                                  Факультет № 4 – ракетно-космічної техніки. 

                        Факультет № 5 – радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій.                     Факультет № 7 – гуманітарний.

                        Факультет № 6 – програмної інженерії та бізнесу.  

Примітка 3. Особливі досягнення – враховуються додатково в конкурсному балі  (200 · 0,05) = 10 балів за успішне                        закінчення підготовчих курсів ХАІ на спеціальності, яким надається особлива підтримка (таблиця 1).  

Таблиця 3 Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (згідно таблиці 1)

Показники Елементи конкурсного бала Сума
Перший предмет Другий предмет  Третій предмет Атестат Особливі досягнення
Максимальний бал кожного елемента 200 200 200 200 200 1000
Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ 0,2 0,45 0,2 0,1 0,05 1,0
Максимальний бал елементів у ХАІ 40 90 40 20 10 200

  Таблиця 4   Вагові  коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для спеціальностей, яким не надається особлива підтримка

Показники Елементи конкурсного бала Сума
Перший предмет Другий предмет  Третій предмет Атестат Особливі досягнення
Максимальний бал кожного елемента 200 200 200 200 200 1000
Вагові коефіцієнти елементів у ХАІ 0,2 0,5 0,2 0,1 0 1,0
Максимальний бал елементів у ХАІ 40 100 40 20 0 200

  Примітка 4. Вагові коефіцієнти за перший, другий та третій предмети становлять 0,3; атестат – 0,1.

Завантажити файл с переліком спеціальностей у ХАІ

 

Дізнайся більше про спеціальності ХАІ

Дізнатися