bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Магістра за освітньо-професійними програмами
ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамВартість навчанняМагістра за освітньо-професійними програмами

Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" за денною
формою навчання набору 2019 року:  

п/п

Найменування спеціальності

2019/2020 навч.рік, грн.

2020/2021 навч.рік, грн.

Всього на весь строк навчання, грн.

всього

всього

в т.ч. дипломне проектування

1

 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

11600

5100

3400

16700

2

 Авіаційний транспорт

11600

5100

3400

16700

3

 Авіоніка

11600

5100

3400

16700

4

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

11600

5100

3400

16700

5

 Автомобільний транспорт

11600

5100

3400

16700

6

 Галузеве машинобудування

11600

5100

3400

16700

7

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

11600

5100

3400

16700

8

 Енергетичне машинобудування

11600

5100

3400

16700

9

 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

11600

5100

3400

16700

10

 Прикладна математика

11600

5100

3400

16700

11

 Прикладна механіка

11600

5100

3400

16700

12

 Системний аналіз

11600

5100

3400

16700

13

 Теплоенергетика

11600

5100

3400

16700

14

 Біомедична інженерія

13000

5700

3800

18700

15

 Геодезія та землеустрій

13000

5700

3800

18700

16

 Екологія

13000

5700

3800

18700

17

 Науки про Землю

13000

5700

3800

18700

18

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13000

5700

3800

18700

19

 Публічне управління та адміністрування

13000

5700

3800

18700

20

 Телекомунікації та радіотехніка

13000

5700

3800

18700

21

 Економіка

13000

5700

3800

18700

22

 Маркетинг

13000

5700

3800

18700

23

 Менеджмент

13000

5700

3800

18700

24

 Облік і оподаткування

13000

5700

3800

18700

25

 Фінанси, банківська справа та страхування

13000

5700

3800

18700

26

 Інженерія програмного забезпечення

14500

6300

4200

20800

27

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

14500

6300

4200

20800

28

 Кібербезпека

14500

6300

4200

20800

29

 Комп'ютерна інженерія

14500

6300

4200

20800

30

 Комп'ютерні науки

14500

6300

4200

20800

31

 Психологія

14500

6300

4200

20800

32

 Філологія (прикладна лінгвістика)

14500

6300

4200

20800

Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" за
заочною формою навчання набору 2019 року за освітньо-професійними
програмами (1рік 4 місяці):

Спеціальність

Освітня програма

За 9 семестр

За 10 семестр

За 11 семестр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

5100

5100

4500

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

051 Економіка

Економіка підприємства

Світова економіка

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

Управління проектами

075 Маркетинг

Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

Хмарні обчислення та Інтернет речей

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Ракетні та космічні комплекси

Супутники, двигуни та енергетичні установки

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Інформаційні мережі зв’язку

Технології та засоби телекомунікацій

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися