bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Розрахунок конкурсного балу
  ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамРозрахунок конкурсного балу

  Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

  КБ = П1 + П2 + П3,

  де  П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);

    П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П3 = 0,2·(СБ + ДБ),

     СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою 1 до 100 балів);

     ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

  Визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

  Види активності

  Кількість балів

  Підтвердження

  1

   Участь у студентських олімпіадах з фаху:

  • призери олімпіад міжнародного рівня;
  • призери ІІ туру Всеукраїнської олімпіади.

   

  20

  10

  Накази, грамоти, дипломи

  2

   Конкурси наукових студентських робіт:

  • призери конкурсів міжнародного рівня;
  • призери ІІ туру Всеукраїнських конкурсів;
  • призери регіональних (обласних) конкурсів.

   

  20

  10

  5

  Накази, грамоти, дипломи

  3

   Наявність патенту або свідоцтва на реєстрацію програмного засобу, винаходу.

   

  10

  Ксерокс патенту, свідоцтва

  4

   Наукова діяльність:

  • наукова стаття у міжнародних журналах і збірках наукових праць;
  • наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць.

   

   20

   10

  Ксерокопія статті

         Якщо у статтях, патентах або свідоцтвах декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних долях між співавторами, з округленням до цілої частини.

  Якщо після домноження П3 перевищує 20, то він встановлюється таким, що дорівнює 20.

  Звернутись