Біомедична інформатика та радіоелектроніка | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуМайбутнім магістрамБіомедична інформатика та радіоелектроніка

Освітня програма "Біомедична інформатика та радіоелектроніка"


В рамках освітньої програми «Біомедична інформатика і радіоелектроніка» здійснюється підготовка фахівців, здатних до самостійної науково-дослідної, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в області біомедичної інженерії, розробки, проектування, експлуатації біологічної і медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення. Студенти вивчають принципи функціонування та методи створення сучасних діагностичних медичних систем і їх програмного забезпечення, опановують принципи науково-дослідницької роботи.


Галузь знань: 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Освітньо-професійна програма: Біомедична інформатика та радіоелектроніка

Сертифікат про акредитацію: №7258 від 27 березня 2024 року, діє до 01 липня 2029 року

Факультет: Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Випускаюча кафедра: Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Наявність заочної форми навчання: є

Можливість підготовки іноземних громадян: є

Ліцензійний обсяг (денна форма): 25

Ліцензійний обсяг (заочна форма): 5


Етапи вступної компанії 2024 року

Розрахунок конкурсного балу для вступу

Вартість навчання

Програми вступних випробувань

Предметні олімпіади у форматі НМТ