Етапи вступної кампанії | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Етапи вступної кампанії 2024 року
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

1. Для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація заяв на участь в основній сесії ЄВІ та ЄФВВ

07.05 –29.05 (до 18-00)

Реєстрація заяв на участь в додатковій сесії ЄВІ та ЄФВВ

17.06 – 21.06

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ

24.06 – 15.07

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.07 – 31.10

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування

01.07 – 27.07 (до 18-00)

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування

17.07 – 28.07

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ

31.07 – 14.08

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01.08 – 22.08  (до 18-00)

Фахові іспити для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01.08 – 16.08 (до 18:00)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 24.08

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

26.08  (до 18-00)

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

27.08

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 28.08

Надання документів для переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.08

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 31.08

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.09

2. Додаткові строки для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня магістра на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі НРК6 та НРК7:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ

25.09 – 16.10

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ

01.10 – 17.10

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01.10 – 18.10

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21.10

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25.10

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 31.10

Предметні олімпіади у форматі НМТ