Державне замовлення | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Державне замовлення до
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 
на 1 курс у 2020 році

Факультет

Перелік спеціальностей (перелік 2016 р.)

Державне замовлення на 2020 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

1

101 Екологія

6

 

122 Комп’ютерні науки

10

10

131 Прикладна механіка

4

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

18

8

272 Авіаційний транспорт

7

 

274 Автомобільний транспорт

5

 

Всього

50

18

2

131 Прикладна механіка

14

 

133 Галузеве машинобудування

13

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

28

 

142 Енергетичне машинобудування

12

 

144 Теплоенергетика

3

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

4

 

Всього

74

0

3

113 Прикладна математика

3

 

122 Комп’ютерні науки

24

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

10

 

173 Авіоніка

6

 

272 Авіаційний транспорт

1

 

Всього

59

0

4

103 Науки про Землю

7

 

124 Системний аналіз

9

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

8

7

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

 

193 Геодезія та землеустрій

6

 

Всього

38

7

5

123 Комп’ютерна інженерія

25

15

125 Кібербезпека

10

 

163 Біомедична інженерія

4

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

20

 

Всього

59

15

6

051 Економіка

8

 

071 Облік і оподаткування

2

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3

 

073 Менеджмент

2

 

075 Маркетинг

1

 

121 Інженерія програмного забезпечення

25

10

281 Публічне управління та адміністрування

1

 

Всього

42

10

7

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика

5

 

053 Психологія

5

 

Всього

10

0

8

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

4

 

Всього

4

0

Заочна форманавчання:

071 Облік і оподаткування – 1

073 Менеджмент – 2

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 1

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь