bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Перечень специальностей ХАИ и предметов ВНО
ГлавнаяАбитуриентуВыпускникам школПеречень специальностей ХАИ и предметов ВНО

Перелік спеціальностей та предметів ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей – українська мова та література.

 

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Освітня програма

 

Факультет

Конкурсні предмети

Другий предмет

Третій предмет

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7

історія України

математика або іноземна мова

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

7

іноземна мова

історія України або географія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

6

математика

іноземна мова

або географія

053 Психологія

Психологія

7

математика

біологія або іноземна мова

Психологія (контракт)

7

історія України

математика або іноземна мова

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

математика

іноземна мова

або географія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

математика

іноземна мова

або географія

073 Менеджмент

Менеджмент

6

математика

іноземна мова

або географія

Менеджмент (контракт)

6

історія України

іноземна мова

або географія

075 Маркетинг

Маркетинг

6

математика

іноземна мова

або географія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація підприємницької діяльності

6

математика

іноземна мова або географія

Експертиза товарів та послуг

6

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

08 Право

081 Право

Право

7

історія України

математика або іноземна мова

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

біологія

хімія або географія

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

математика

фізика або географія

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

Математичне та комп'ютерне моделювання

3

математика

фізика або

іноземна мова

Обчислювальний інтелект

3

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6

математика

фізика або

іноземна мова

122 Комп’ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

3

математика

фізика або

іноземна мова

Інформаційні технології проектування

1

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

Комп’ютерні технології в біології та медицині

5

Системне проектування

1

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

математика

фізика або

іноземна мова

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

Системне програмування

5

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

математика

фізика або

іноземна мова

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

математика

фізика або

іноземна мова

Кібербезпека індустріальних систем

5

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

1

математика

фізика або

іноземна мова

Розподілені інформаційні системи

3

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

1

математика

фізика або

іноземна мова

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

2

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

2

математика

фізика або

іноземна мова

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Аеродинаміка літальних апаратів

1

математика

фізика або

іноземна мова

Безпілотні літальні комплекси

4

Випробування та сертифікація літальних апаратів

1

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

Літаки і вертольоти

1

Проектування та виробництво композитних конструкцій

4

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

Ракетні та космічні комплекси

4

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

математика

фізика або

іноземна мова

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

Ядерні енергетичні установки

4

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

математика

фізика або

іноземна мова

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

2

математика

фізика або

іноземна мова

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

2

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

математика

фізика або

іноземна мова

Комп'ютерні системи технічного зору

3

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

2

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

математика

фізика або

іноземна мова

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

Якість, стандартизація та сертифікація

3

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

3

математика

фізика або

іноземна мова

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

біологія

математика або іноземна мова

Біомедична інженерія (контракт)

5

математика

біологія або іноземна мова

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

5

математика

фізика або

іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка (контракт)

5

історія України

географія або біологія

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

математика

фізика або

іноземна мова

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

математика

географія або історія України

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

4

математика

фізика або

іноземна мова

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

математика

фізика або

іноземна мова

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

математика

фізика або

іноземна мова

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

математика

іноземна мова або історія України

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні

відносини

Міжнародна економіка

6

іноземна мова

географія або

математика

 

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

Хочешь стать студентом ХАИ? Оцени свои шансы на поступление!

Узнать