Regulations on the procedure for evaluating activities, the procedure for replacing positions, obtaining titles and degrees | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the procedure for evaluating activities, the procedure for replacing positions, obtaining titles and degrees

Regulations on the procedure for evaluating activities,
the procedure for replacing positions, obtaining titles and degrees

Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Положення про атестацію педагогічних працівників Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ" Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радою

Положення при присвоєння звання почесного професора Почесний доктор Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників

Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників  в умовах дистанційного навчання

Предметні олімпіади у форматі НМТ