bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeNewsНауково-практична конференція "Психологія в сучасному світі"

03/03/2014

Науково-практична конференція "Психологія в сучасному світі"

Науково-практична конференція "Психологія в сучасному світі"

Науково-практична конференція "Психологія в сучасному світі"

Гуманітарний факультет,

Кафедра психології,

Студентське наукове товариство кафедри психології

Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського  «ХАІ»

проводять 10-11 квітня 2014 року

Науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»,

присвячену 15-річчю заснування гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. Для участі у конференції необхідно надіслати заявку і тези доповіді.

Всі тези доповідей, що подаються до участі у конференції будуть проходити попередній відбір.

Форми роботи конференції

  1. Секційні засідання: тематичні доповіді, дискусії.
  2. Публікація у науковій збірці тез «Психологія в сучасному світі».

Секції та тематичні напрямки роботи конференції

     Секція 1.Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології

         Напрямки роботи секції:

  • Актуальні питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах
  • Актуальні проблеми медичної психології, гендерної психології та психології розвитку
  • Актуальні психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти

     Секція 2.Актуальні питання прикладної психології

Напрямки роботи секції:

  • Психологічні аспекти соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління
  • Актуальні проблеми психодіагностики: теорія та практика
  • Практика психологічного консультування та психокорекції

Телефони для довідок:

(057)788-42-07 Телефон кафедри

(066)215-60-01 (Гулий Юрій Іванович)

Вимоги до оформлення тез доповідей,Умови участі у конференції та форма Заявки знаходяться в Інформаційному листі.
Звернутись