Calculation of the competition score
  HomeApplicantGraduates of schoolsCalculation of the competition score

   КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ:

   КБ = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А + К5·ОУ,

   де    П1, П2, П3– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів;

  А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, за шкалою від 100 до 200 балів;

  ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, вказаних у Переліку спеціальностей ХАІ, яким надається особлива підтримка.

  Величини вагових коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 дивись у додатку 11 Правил прийому. Сума коефіцієнтів для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

  Переможцям Всеукраїнської олімпіади ХАІ з математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, вказаних у Переліку спеціальностей ХАІ, яким надається особлива підтримка, нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики при розрахунку конкурсного бала в ХАІ в обсязі від 1 до 20 балів, але не більше 200 балів за предмет.

  Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  РК дорівнює 1,02 – у місті Харків;

  ГК дорівнює 1,02 для заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які визначені у Переліку спеціальностей ХАІ, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

  СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, які передбачені у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00в інших випадках.

  Якщо після домноження конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

   

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися
  -->