bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
A list of specialties of KhAI and extras
  HomeApplicantGraduates of schoolsA list of specialties of KhAI and extras

  Перелік спеціальностей та предметів ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

   

  Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей – українська мова та література.

   

  Галузь знань

  Код та назва спеціальності

  Освітня програма

   

  Факультет

  Конкурсні предмети

  Другий предмет

  Третій предмет

  02 Культура і мистецтво

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  7

  історія України

  математика або іноземна мова

  03 Гуманітарні науки

  035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  7

  іноземна мова

  історія України або географія

  05 Соціальні та поведінкові науки

  051 Економіка

  Економіка підприємства

  6

  математика

  іноземна мова

  або географія

  053 Психологія

  Психологія

  7

  математика

  біологія або іноземна мова

  Психологія (контракт)

  7

  історія України

  математика або іноземна мова

  07 Управління та адміністрування

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  6

  математика

  іноземна мова

  або географія

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  6

  математика

  іноземна мова

  або географія

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  6

  математика

  іноземна мова

  або географія

  Менеджмент (контракт)

  6

  історія України

  іноземна мова

  або географія

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  6

  математика

  іноземна мова

  або географія

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Економіка та організація підприємницької діяльності

  6

  математика

  іноземна мова або географія

  Експертиза товарів та послуг

  6

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  6

  08 Право

  081 Право

  Право

  7

  історія України

  математика або іноземна мова

  10 Природничі науки

  101 Екологія

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  1

  біологія

  хімія або географія

  103 Науки про Землю

  Космічний моніторинг Землі

  4

  математика

  фізика або географія

  11 Математика та статистика

  113 Прикладна математика

  Математичне та комп'ютерне моделювання

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Обчислювальний інтелект

  3

  12 Інформаційні технології

  121 Інженерія програмного забезпечення

  Інженерія програмного забезпечення

  6

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  122 Комп’ютерні науки

  Інтелектуальні системи та технології

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Інформаційні технології проектування

  1

  Комп'ютеризація обробки інформації та управління

  3

  Комп’ютерні технології в біології та медицині

  5

  Системне проектування

  1

  123 Комп’ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  5

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  5

  Системне програмування

  5

  124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  4

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  125 Кібербезпека

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  5

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Кібербезпека індустріальних систем

  5

  126 Інформаційні системи та технології

  Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

  1

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Розподілені інформаційні системи

  3

  13 Механічна інженерія

  131 Прикладна механіка

  Динаміка і міцність машин

  1

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

  2

  133 Галузеве машинобудування

  Комп'ютерний інжиніринг

  2

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Аеродинаміка літальних апаратів

  1

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Безпілотні літальні комплекси

  4

  Випробування та сертифікація літальних апаратів

  1

  Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

  1

  Літаки і вертольоти

  1

  Проектування та виробництво композитних конструкцій

  4

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  4

  Ракетні та космічні комплекси

  4

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  4

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  1

  Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  2

  14 Електрична інженерія

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  4

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

  3

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  4

  Ядерні енергетичні установки

  4

  142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  2

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  144 Теплоенергетика

  Енергетичний менеджмент

  2

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

  2

  15 Автоматизація та приладобудування

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Комп'ютерні системи технічного зору

  3

  Комп'ютерні технології проектування та виробництва

  2

  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  3

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

  3

  Якість, стандартизація та сертифікація

  3

  153 Мікро- та наносистемна техніка

  Мікро- та наносистемна техніка

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  16 Хімічна та біоінженерія

  163 Біомедична інженерія

  Біомедична інженерія

  5

  біологія

  математика або іноземна мова

  Біомедична інженерія (контракт)

  5

  математика

  біологія або іноземна мова

  17 Електроніка та телекомунікації

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Телекомунікації та радіотехніка

  5

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Телекомунікації та радіотехніка (контракт)

  5

  історія України

  географія або біологія

  173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  19 Архітектура та будівництво

  193 Геодезія та землеустрій

  Геоінформаційні системи і технології

  4

  математика

  географія або історія України

  25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  255 Озброєння та військова техніка

  Ракетне та ствольне озброєння

  4

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  27 Транспорт

  272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  3

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  1

  274 Автомобільний транспорт

  Автомобілі та автомобільне господарство

  1

  математика

  фізика або

  іноземна мова

  28 Публічне управління та адміністрування

  281 Публічне управління та адміністрування

  Публічне управління та адміністрування

  6

  математика

  іноземна мова або історія України

  29 Міжнародні відносини

  292 Міжнародні економічні

  відносини

  Міжнародна економіка

  6

  іноземна мова

  географія або

  математика

   

  Примітка.

  Факультет № 1 – «Літакобудування»

  Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

  Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

  Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

  Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

  Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

  Факультет № 7 – «Гуманітарний»

  Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

  Переглянути